Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

Mae Cwmni Cyfreithwyr Llys Cennen (Tracy Phillips & Evans gynt) yn gwmni sydd wedi’i sefydlu ers tro byd, gan gynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cyfreithiol yn y gymuned er 1927. Lleolir y Practis yn Rhydaman. Agorodd swyddfa yn Llandeilo yn 2011 ynghyd â swyddfa yng Nghaerfyrddin yn 2013.

Gall ein Cyfreithwyr cymwys gynnig gwasanaethau a chymorth cyfreithiol o’r radd flaenaf yn ddwyieithog ynghylch materion cyfreithiol amrywiol iawn gan gynnwys trawsgludo, gwasanaethau amaethyddol, cyfraith teulu a materion plant, ewyllysiau a phrofiant, ffurflenni Atwrneiaeth Arhosol, adennill dyledion, anghydfodau ynghylch tir a ffiniau a materion troseddol. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth cyfryngu ar gyfer teuluoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Rydym wedi ymrwymo i wasanaethu ein cleientiaid yn Sir Gaerfyrddin a thu hwnt drwy gynnig gwasanaeth proffesiynol a chyfeillgar.

Why Llys Cennen?

  • Proffesiynol

    Gall Llys Cennen gynnig gwasanaeth proffesiynol ac effeithlon – gyda chyngor cychwynnol AM DDIM a dim costau cudd.

Children Law
Family Law

Accredited CQ_logo rgb

Family Mediation

Criminal Litigation

resolution

Community Legal Service

Legal Network Wales

mediator

Meet The Team