Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

Hefin

Cafodd Hefin ei eni a’i fagu yng Ngharmel ac mae bellach yn byw ger Llandeilo. Ar ôl mynychu Ysgol Gyfun Tre-gib aeth i Brifysgol Cymru, Aberystwyth gan ennill Gradd yn y Gyfraith cyn cwblhau Cwrs Ymarfer Cyfreithiol yng Ngholeg y Gyfraith Caer. Ymunodd Hefin â’r Practis ym 1998 a daeth yn bartner yn 2004.

Mae Hefin yn briod ac mae ganddo ddau o blant ifanc. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn chwaraeon, ac yn arbennig rygbi a chriced.

Mae Hefin yn ymdrin â materion ymgyfreitha gan gynnwys anghydfodau ynghylch ffiniau, ymddiriedolaethau tir, adennill dyledion a phrofiant gynhennus. Mae Hefin hefyd yn ymdrin ag ewyllysiau a phrofiant ac â ffurflenni pŵer twrnai parhaus. Gall Hefin siarad Cymraeg yn rhugl a gall ymdrin â materion drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Hefin yn Aelod o’r Gymdeithas Ymddiriedolaeth Gynhennus ac Arbenigwyr Profiant.

h.rees@llyscennen.co.uk

Mae Hefin yn cael ei gynorthwyo gan Mrs Ria Burton ria@llyscennen.co.uk

Yn ein swyddfa yn Rhydaman mae Hefin gan fwyaf ond mae hefyd yn gweithio yn ein swyddfa yn Llandeilo ar fore Llun, Mawrth a Gwener a hefyd ar brynhawn Mercher.

Gall Hefin gyfarfod â chleientiaid yn ein swyddfa yn Llandeilo a’n swyddfa yng Nghaerfyrddin ar adegau eraill, drwy drefniant ymlaen llaw.