Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

Hywel

Mab fferm o Rydaman yw Hywel. Daeth yn bartner yn y cwmni yn 2004 pan oedd yn 27 oed. Mynychodd Ysgol Gyfun Dyffryn Aman lle bu’n brif fachgen ac enillodd Ysgoloriaeth i fynychu Prifysgol Cymru Aberystwyth. Hyfforddodd yn ein swyddfa yn Rhydaman ac mae wedi bod yn gweithio yno ers 1998. Mae’n rhannu ei amser rhwng ein swyddfa yn Rhydaman a’n swyddfa yng Nghaerfyrddin a gall gyfarfod â chleientiaid yn Llandeilo drwy drefniant ymlaen llaw.

Mae gan Hywel ddiddordeb brwd mewn ffermio a rygbi. Mae’n briod ac mae ganddo ddwy ferch ifanc.

Hywel yw pennaeth yr adran Drawsgludo ac mae hefyd yn Gyfreithiwr ar Ddyletswydd sy’n golygu ei fod yn derbyn cyfarwyddiadau preifat mewn materion troseddol.

Mae Hywel hefyd yn ymdrin ag Ewyllysiau a Phrofiant a hefyd faterion Amaethyddol. Gall Hywel siarad Cymraeg yn rhugl a gall hefyd weithio drwy gyfrwng y Gymraeg.

 h.davies@llyscennen.co.uk

Caiff Hywel ei gynorthwyo gan Mrs Jacqui Jones jacqui@llyscennen.co.uk

Mae Hywel yn gweithio yn ein swyddfa yn Rhydaman gan fwyaf ond mae hefyd yn gweithio yn ein swyddfa yng Nghaerfyrddin ar fore Llun a bore Mawrth. Mae’n gweithio yn Llandeilo ar ddydd Mercher ac ar brynhawn Gwener.

Gall Hywel gyfarfod â chleientiaid yn ein swyddfa yn Llandeilo a’n swyddfa yng Nghaerfyrddin ar adegau eraill, drwy drefniant ymlaen llaw.