Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

Cymhwysodd Kristina fel Cydymaith o’r Sefydliad Siartredig ar gyfer Gweithredwyr Cyfreithiol ym mis Ebrill 2012, gan arbenigo mewn Practis Profiant. Mae bellach wedi dychwelyd i Lanymddyfri (y dref lle y cafodd ei magu) ar ôl treulio sawl blwyddyn yn byw yn Ewrop a’r Dwyrain Canol yn sgil ei gyrfa hi a gyrfa ei gwr yn y Fyddin. Ymunodd â’r practis ym mis Medi 2012 ac mae’n rhannu swydd, yn ein swyddfa yn Llandeilo, â Mrs Joan Snaith.

Mae Kristina yn briod ac mae ganddi dri o blant yn eu harddegau.

 

  Kristina@llyscennen.co.uk