Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

Cafodd Paul ei eni yn Kingston upon Hull a symudodd i Dde Cymru ym 1988 ar ôl cwblhau gradd BA.

Cwblhaodd Paul ei MBA ym 1994 yn Ysgol Fusnes Caerdydd a chwblhaodd ei LLB yn 2006 fel myfyriwr allanol gyda Phrifysgol Llundain. Astudiodd Paul ar gyfer ei LPC ym Mhrifysgol Morgannwg.

Cymhwysodd Paul fel cyfreithiwr yn 2011 ar ôl penderfynu newid gyrfa.

Mae Paul yn arbenigo ym mhob agwedd ar eiddo preswyl, rhydd-ddaliadau a lesddaliadau, adeiladau, cartrefi newydd, trosglwyddo ecwiti ac ailforgeisi a thir heb ei gofrestru. Mae hefyd wedi’i achredu gan Lywodraeth Cymru fel Trosgludiaethwr Cymorth i Brynu Cymru, sef Cynllun Cymorth i Brynu gan Lywodraeth Cymru.

Mae Paul yn gweithio yn y swyddfa yn Rhydaman.

 paul@llyscennen.co.uk

Mrs Janice Thomas yw cynorthwyydd Paul. janice@llyscennen.co.uk