Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

  • Mae Cyfreithwyr Llys Cennen wedi parhau i ehangu ar draws y Sir drwy agor swyddfa newydd yng Nghaerfyrddin. Lleolir y swyddfa yng nghanol tref Caerfyrddin a bydd yn gwasanaethu cleientiaid ar draws y dref a’r ardaloedd cyfagos. 9 Heol y Sgubor yw cyfeiriad y swyddfa ac mae mewn lleoliad cyfleus iawn gan fod modd parcio gerllaw. Ceir […]