Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

  • Mae Pŵer Twrnai Parhaol yn ddogfen gyfreithiol bwerus sy’n eich galluogi i ddewis person a fyddai’n gofalu am eich materion os na fyddai modd i chi wneud hynny eich hun, er enghraifft yn sgil diffyg gallu meddyliol. Mae gwahaniaeth mawr rhwng Pŵer Twrnai Parhaol ac Ewyllys gan eu bod yn cyflawni swyddogaethau cwbl wahanol. Ni […]

  • Gall pobl nodi sawl rheswm dros beidio â gwneud ewyllys, gan gynnwys: Cost tybiedig gwneud ewyllys drwy gyfreithiwr. Rhagdybiaeth y bydd bopeth yn trosglwyddo i’w perthynas agosaf, beth bynnag sy’n digwydd. Cred nad oes ganddynt ddigon o asedau i gyfiawnhau gwneud ewyllys. Y syniad fod ewyllys yn rhywbeth i’w gwneud pan fyddwch yn hŷn. Amharodrwydd […]