Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

  • Mae’n bleser gan Gyfreithwyr Llys Cennen gadarnhau eu bod wedi ymuno â Rhwydwaith y Gyfraith Cymru mewn menter newydd a chyffrous a fydd yn sicrhau’r gwasanaeth gorau posibl i’n cleientiaid. Mae Llys Cennen wedi bod yn aelod o Connect2Law ers sawl blwyddyn. Rhwydwaith o gwmnïau cyfreithiol ydyw sy’n cyfeirio gwaith at ei gilydd drwy gwmni […]

  • Efallai nad yw’n Wanwyn eto ond daeth holl wyntoedd mis Mawrth a chawodydd mis Ebrill ynghyd ym mis Ionawr a mis Chwefror. Dyma’r amser o’r flwyddyn pan fydd pobl yn dechrau meddwl am symud tŷ. Ers 2008 mae’r rhan fwyaf o’n gwaith trawsgludo wedi ymwneud â chadwyni byr, prynwyr am y tro cyntaf, buddsoddwyr sy’n […]

  • Mae un o’n partneriaid sef Susan Howell, na allai braidd redeg milltir 18 mis yn ôl, wrthi’n paratoi i redeg marathon heriol 26 milltir er mwyn codi arian ar gyfer elusen plant. Bydd Susan, sy’n 41 oed, yn rhedeg marathon heriol Paris ar Ebrill 6 er mwyn codi arian ar gyfer Ysbyty Plant Cymru, Apêl […]