Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

  • Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mai’r dyddiad cau terfynol ar gyfer hawlio yn ôl ffioedd cartrefi gofal a dalwyd heb fod angen yng Nghymru ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2003 hyd 31 Gorffennaf 2013 fydd 31 Gorffennaf 2014. Mae Gofal Iechyd Parhaus y GIG ar gael i unrhyw un sydd mewn cartref gofal oherwydd […]