Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

  • O dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 caiff rhwymedigaethau cyfreithiol newydd eu gosod ar landlordiaid sy’n gosod eu heiddo ar rent yng Nghymru. O dan y Ddeddf uchod mae’n rhaid i bob landlord yng Nghymru gofrestru â Rhentu Doeth Cymru. Daeth y rhwymedigaeth hon i rym ar 23 Tachwedd 2015 ac mae gan landlordiaid flwyddyn i […]