Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

  • Amcangyfrifir nad yw dau draean ohonom wedi gwneud ewyllys eto, a’n bod yn credu y bydd ein perthynas agosaf yn derbyn ein hasedau’n awtomatig pan fyddwn yn marw. Nid dyma’r sefyllfa bob amser. Gan ddibynnu ar faint ystâd, efallai na fydd holl asedau pâr priod hyd yn oed yn mynd i’r gŵr neu’r wraig yn […]