Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

  • Cwestiwn rhyfedd i’w ofyn i ffermwyr o bosibl, pwy sy’n berchen ar eu fferm? Gallwn gymryd yn ganiataol y byddant yn gwybod? Neu i’w ofyn i berchenogion busnes, pwy sy’n berchen ar eu swyddfa neu ffatri?   Gall bod yn berchen ar eiddo fod yn ddigon cymhleth os nad oes busnes ynghlwm wrth y cyswllt […]

  • Dyma gwestiwn y mae pobl yn ei ofyn yn rheolaidd. Unwaith yr ydych wedi dewis cartref eich breuddwydion ac rydych wedi sicrhau’r cyllid ar gyfer ei brynu mae’n rhaid i chi ymdrin â’r holl waith papur cyfreithiol. Gall hyn godi ofn ar rai pobl gan fod angen ymdrin â “chwiliadau”, “teitlau”, “cyfamodau”, “hawddfreintiau”, “cyfnewid” a […]

  • “Yn sgil yr Etholiad Cyffredinol mae’r newidiadau wedi ei diddymu, ond gwylier yma ar ol yr 8fed o Fehefin…”

  • Mae Robert Chote o’r swyddfa sy’n gyfrifol am y Gyllideb wedi amcangyfrif yn ddiweddar y byddai codi ffioedd profiant sy’n gymesur â gwerth yr ystâd yn creu cymaint â £300 miliwn ar gyfer y Refeniw bob blwyddyn ac y dylid bellach ei ystyried yn dreth. O 1 Mai eleni bydd y ffioedd yn seiliedig ar […]

  • Efallai nad yw’n Wanwyn eto ond daeth holl wyntoedd mis Mawrth a chawodydd mis Ebrill ynghyd ym mis Ionawr a mis Chwefror. Dyma’r amser o’r flwyddyn pan fydd pobl yn dechrau meddwl am symud tŷ. Ers 2008 mae’r rhan fwyaf o’n gwaith trawsgludo wedi ymwneud â chadwyni byr, prynwyr am y tro cyntaf, buddsoddwyr sy’n […]

  • Oeddech chi’n teimlo’n hapus ar ddydd Llun Ionawr 6ed? Mae cymdeithasegwyr yn credu mai Ionawr y 6ed yw’r diwrnod pan fydd y rhan fwyaf ohonom yn teimlo’n isel. Biliau’r Nadolig, tywydd gwael, dechrau nôl yn y gwaith. Mae ymchwil yn dangos bod teuluoedd o dan gryn straen ar ddechrau mis Ionawr ac mae nifer yr […]

  • Croeso i wefan Llys Cennen. Mae’n briodol iawn fod y wefan wedi cael ei lansio ar ddiwrnod cenedlaethol busnesau bach ar 7 Rhagfyr – ni allem fod wedi dewis gwell diwrnod… Mae sawl carreg filltir bwysig yn rhan o hanes y cwmni. Daeth y tri ohonom yn bartneriaid yn 2004, a dechreuodd y gwaith o […]