Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

  • Mae un o’n partneriaid sef Susan Howell, na allai braidd redeg milltir 18 mis yn ôl, wrthi’n paratoi i redeg marathon heriol 26 milltir er mwyn codi arian ar gyfer elusen plant. Bydd Susan, sy’n 41 oed, yn rhedeg marathon heriol Paris ar Ebrill 6 er mwyn codi arian ar gyfer Ysbyty Plant Cymru, Apêl […]

  • Mae Cyfreithwyr Llys Cennen wedi parhau i ehangu ar draws y Sir drwy agor swyddfa newydd yng Nghaerfyrddin. Lleolir y swyddfa yng nghanol tref Caerfyrddin a bydd yn gwasanaethu cleientiaid ar draws y dref a’r ardaloedd cyfagos. 9 Heol y Sgubor yw cyfeiriad y swyddfa ac mae mewn lleoliad cyfleus iawn gan fod modd parcio gerllaw. Ceir […]