Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mai’r dyddiad cau terfynol ar gyfer hawlio yn ôl ffioedd cartrefi gofal a dalwyd heb fod angen yng Nghymru ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2003 hyd 31 Gorffennaf 2013 fydd 31 Gorffennaf 2014.

Mae Gofal Iechyd Parhaus y GIG ar gael i unrhyw un sydd mewn cartref gofal oherwydd anghenion iechyd meddwl neu anghenion iechyd corfforol. Golyga hyn y gall unrhyw un sy’n derbyn gofal o 1 Ebrill 2003 fod yn gymwys i gael ad-daliad o ran ffioedd eu cartref gofal os mai afiechyd oedd y prif reswm dros ddechrau derbyn gofal gan gartref.

Os ydych yn adnabod rhywun a allai fod yn talu ffioedd cartref gofal yng Nghymru heb fod angen iddynt wneud hynny neu rywun a allai fod wedi talu ffioedd cartref gofal yng Nghymru heb fod angen nid oes llawer o amser ar ôl i geisio sicrhau ad-daliad.

Gallwn ni, fel aelod o Rwydwaith y Gyfraith Cymru, eich cynorthwyo i baratoi hawliad drwy eich cyfeirio at arbenigwyr yn y maes hwn.

Gan fod angen i unrhyw hawliad newydd gael ei gofrestru cyn 31 Gorffennaf 2014, er mwyn bodloni’r dyddiad cau, mae’n rhaid i unrhyw gamau cyfeirio o’r fath gael eu cymryd erbyn 11 Gorffennaf 2014.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y mater hwn neu os hoffech ystyried camau cyfeirio o’r fath cysylltwch ar bob cyfrif â Mr Hefin Rees.

15 Comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.