Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

  • Mae Robert Chote o’r swyddfa sy’n gyfrifol am y Gyllideb wedi amcangyfrif yn ddiweddar y byddai codi ffioedd profiant sy’n gymesur â gwerth yr ystâd yn creu cymaint â £300 miliwn ar gyfer y Refeniw bob blwyddyn ac y dylid bellach ei ystyried yn dreth. O 1 Mai eleni bydd y ffioedd yn seiliedig ar […]

  • Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mai’r dyddiad cau terfynol ar gyfer hawlio yn ôl ffioedd cartrefi gofal a dalwyd heb fod angen yng Nghymru ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2003 hyd 31 Gorffennaf 2013 fydd 31 Gorffennaf 2014. Mae Gofal Iechyd Parhaus y GIG ar gael i unrhyw un sydd mewn cartref gofal oherwydd […]

  • Mae’n bleser gan Gyfreithwyr Llys Cennen gadarnhau eu bod wedi ymuno â Rhwydwaith y Gyfraith Cymru mewn menter newydd a chyffrous a fydd yn sicrhau’r gwasanaeth gorau posibl i’n cleientiaid. Mae Llys Cennen wedi bod yn aelod o Connect2Law ers sawl blwyddyn. Rhwydwaith o gwmnïau cyfreithiol ydyw sy’n cyfeirio gwaith at ei gilydd drwy gwmni […]

  • Croeso i wefan Llys Cennen. Mae’n briodol iawn fod y wefan wedi cael ei lansio ar ddiwrnod cenedlaethol busnesau bach ar 7 Rhagfyr – ni allem fod wedi dewis gwell diwrnod… Mae sawl carreg filltir bwysig yn rhan o hanes y cwmni. Daeth y tri ohonom yn bartneriaid yn 2004, a dechreuodd y gwaith o […]

  • Mae newidiadau mawr ar droed o fewn y Gofrestrfa Tir a allai olygu bod hawliau sydd wedi bodoli ers dros fil o flynyddoedd yn cael eu colli. Hawliau maenorol yw’r enghraifft orau o ddylanwad yr oesoedd canol ar gyfraith bresennol Cymru a Lloegr. Mae ‘profits a prendre’ a hawliau atodol yn barhau i godi braw ar fyfyrwyr […]

  • Mae Pŵer Twrnai Parhaol yn ddogfen gyfreithiol bwerus sy’n eich galluogi i ddewis person a fyddai’n gofalu am eich materion os na fyddai modd i chi wneud hynny eich hun, er enghraifft yn sgil diffyg gallu meddyliol. Mae gwahaniaeth mawr rhwng Pŵer Twrnai Parhaol ac Ewyllys gan eu bod yn cyflawni swyddogaethau cwbl wahanol. Ni […]

  • Mae Cyfreithwyr Llys Cennen wedi parhau i ehangu ar draws y Sir drwy agor swyddfa newydd yng Nghaerfyrddin. Lleolir y swyddfa yng nghanol tref Caerfyrddin a bydd yn gwasanaethu cleientiaid ar draws y dref a’r ardaloedd cyfagos. 9 Heol y Sgubor yw cyfeiriad y swyddfa ac mae mewn lleoliad cyfleus iawn gan fod modd parcio gerllaw. Ceir […]