Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

  • Amcangyfrifir nad yw dau draean ohonom wedi gwneud ewyllys eto, a’n bod yn credu y bydd ein perthynas agosaf yn derbyn ein hasedau’n awtomatig pan fyddwn yn marw. Nid dyma’r sefyllfa bob amser. Gan ddibynnu ar faint ystâd, efallai na fydd holl asedau pâr priod hyd yn oed yn mynd i’r gŵr neu’r wraig yn […]

  • Mae pawb yn hoffi bargen a gall pobl dybio bod prynu pecyn ewyllys o siop ar y Stryd Fawr neu o’r we yn syniad da ac yn ffordd dda o arbed arian drwy beidio â mynd i weld cyfreithiwr. Mae llawer yn tybio bod cost llunio ewyllys gyda chyfreithiwr gan amlaf lawer yn uwch na’r […]

  • Gall pobl nodi sawl rheswm dros beidio â gwneud ewyllys, gan gynnwys: Cost tybiedig gwneud ewyllys drwy gyfreithiwr. Rhagdybiaeth y bydd bopeth yn trosglwyddo i’w perthynas agosaf, beth bynnag sy’n digwydd. Cred nad oes ganddynt ddigon o asedau i gyfiawnhau gwneud ewyllys. Y syniad fod ewyllys yn rhywbeth i’w gwneud pan fyddwch yn hŷn. Amharodrwydd […]