Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

  • Wrth i ni fynd yn hŷn mae’n dod yn fwyfwy pwysig ein bod yn sicrhau bod ein materion mewn trefn.    Cyngor Cyfreithwyr Llys Cennen bob amser yw y dylai ein cleientiaid fod ag ewyllys a hefyd Atwrneiaeth Arhosol yn eu lle (gweler ein blogiau blaenorol).  Yn anffodus, ac am ba bynnag reswm, nid yw pobl […]

  • “Yn sgil yr Etholiad Cyffredinol mae’r newidiadau wedi ei diddymu, ond gwylier yma ar ol yr 8fed o Fehefin…”

  • Mewn hinsawdd ariannol anodd mae’n gryn demtasiwn i geisio arbed arian drwy drefnu Grant Profiant mewn ystad heb gymorth cyfreithiwr. Eto i gyd, awgryma’r ffigurau diweddaraf sydd wedi’u rhyddhau gan yr Uchel Lys nad yw mynd ati eich hun yn syniad da. Dengys ffigurau gan Adran Siawnsri’r Uchel Lys fod nifer yr hawliadau yn erbyn […]