Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

  • Cwestiwn rhyfedd i’w ofyn i ffermwyr o bosibl, pwy sy’n berchen ar eu fferm? Gallwn gymryd yn ganiataol y byddant yn gwybod? Neu i’w ofyn i berchenogion busnes, pwy sy’n berchen ar eu swyddfa neu ffatri?   Gall bod yn berchen ar eiddo fod yn ddigon cymhleth os nad oes busnes ynghlwm wrth y cyswllt […]

  • Dyma gwestiwn y mae pobl yn ei ofyn yn rheolaidd. Unwaith yr ydych wedi dewis cartref eich breuddwydion ac rydych wedi sicrhau’r cyllid ar gyfer ei brynu mae’n rhaid i chi ymdrin â’r holl waith papur cyfreithiol. Gall hyn godi ofn ar rai pobl gan fod angen ymdrin â “chwiliadau”, “teitlau”, “cyfamodau”, “hawddfreintiau”, “cyfnewid” a […]

  • O dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 caiff rhwymedigaethau cyfreithiol newydd eu gosod ar landlordiaid sy’n gosod eu heiddo ar rent yng Nghymru. O dan y Ddeddf uchod mae’n rhaid i bob landlord yng Nghymru gofrestru â Rhentu Doeth Cymru. Daeth y rhwymedigaeth hon i rym ar 23 Tachwedd 2015 ac mae gan landlordiaid flwyddyn i […]

  • Efallai nad yw’n Wanwyn eto ond daeth holl wyntoedd mis Mawrth a chawodydd mis Ebrill ynghyd ym mis Ionawr a mis Chwefror. Dyma’r amser o’r flwyddyn pan fydd pobl yn dechrau meddwl am symud tŷ. Ers 2008 mae’r rhan fwyaf o’n gwaith trawsgludo wedi ymwneud â chadwyni byr, prynwyr am y tro cyntaf, buddsoddwyr sy’n […]