Mae Cyfreithwyr Llys Cennen wedi parhau i ehangu ar draws y Sir drwy agor swyddfa newydd yng Nghaerfyrddin.

Lleolir y swyddfa yng nghanol tref Caerfyrddin a bydd yn gwasanaethu cleientiaid ar draws y dref a’r ardaloedd cyfagos. 9 Heol y Sgubor yw cyfeiriad y swyddfa ac mae mewn lleoliad cyfleus iawn gan fod modd parcio gerllaw. Ceir hefyd gyfleusterau mynediad i’r anabl.

Penderfynodd y cwmni sefydlu swyddfa yng Nghaerfyrddin yn sgil llwyddiant parhaus swyddfa Llandeilo a agorodd yn 2011.

Bydd Cyfreithwyr Llys Cennen yn parhau i gynnig gwasanaethau amrywiol iawn a gall gynorthwyo â’r agweddau canlynol ar y gyfraith – Trawsgludo (amaethyddol a phreswyl), Profiant, Ewyllysiau, Pwerau Atwrnai, Cyfraith Teulu, Cyfraith Plant, Ymgyfreitha a Throsedd. Mae gan y cwmni adran gyfryngu arbenigol yn ogystal sy’n gweithredu o dan frand ‘Gwasanaethau Cyfryngu Materion Teulu’.

 

11 Comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.