Oeddech chi’n teimlo’n hapus ar ddydd Llun Ionawr 6ed? Mae cymdeithasegwyr yn credu mai Ionawr y 6ed yw’r diwrnod pan fydd y rhan fwyaf ohonom yn teimlo’n isel. Biliau’r Nadolig, tywydd gwael, dechrau nôl yn y gwaith.

Mae ymchwil yn dangos bod teuluoedd o dan gryn straen ar ddechrau mis Ionawr ac mae nifer yr ysgariadau yn cynyddu’n aruthrol.

Y newyddion da, fodd bynnag, yw fod Ionawr y 6ed bellach wedi bod. Mae’r dyddiau yn mynd ychydig yn hirach a bydd hi’n Wanwyn cyn hir.

Er na allwn ddatrys holl achosion eich diflastod ym mis Ionawr, ac yn sicr ni allwn newid y tywydd, gallwn gynnig help llaw i chi â sawl peth.

Gallwn gynnig cyngor ar ddyledion ac ar anawsterau ym myd gwaith. Mae’r Heddlu hefyd yn brysur iawn ar yr adeg yma o’r flwyddyn. Rydym ar gael ar alwad 24 awr y dydd felly os cewch alwad ffôn yn dweud bod aelod o’ch teulu yn yr orsaf gofynnwch amdanom ni.

Os ydych yn cyrraedd pen eich tennyn gartref ac nad oes troi nôl, gallwn gynnig gwasanaeth Cyfryngwyr Teuluol. Golyga hyn ein bod yn dod â chyplau ynghyd er mwyn ceisio datrys yr holl faterion sy’n gysylltiedig ag ysgariad ar ddechrau’r broses, gan geisio sicrhau nad yw sefyllfa anodd yn fwy anodd nag sydd raid.

16 Comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.