Mae’n bleser gan Gyfreithwyr Llys Cennen gadarnhau eu bod wedi ymuno â Rhwydwaith y Gyfraith Cymru mewn menter newydd a chyffrous a fydd yn sicrhau’r gwasanaeth gorau posibl i’n cleientiaid.

Mae Llys Cennen wedi bod yn aelod o Connect2Law ers sawl blwyddyn. Rhwydwaith o gwmnïau cyfreithiol ydyw sy’n cyfeirio gwaith at ei gilydd drwy gwmni penodol sef Cyfreithwyr Hugh James yn ein hachos ni. Golyga hyn bod modd i gleientiaid dderbyn cyngor arbenigol mewn meysydd fel esgeulustod clinigol.

Mae datblygiadau diweddar wedi golygu bod nifer o’r cwmnïau a arferai fod yn rhan o Connect2Law bellach wedi gadael y rhwydwaith, gan gynnwys Cyfreithwyr Hugh James. O’r herwydd mae Cyfreithwyr Hugh James, sef cwmni cyfreithwyr mwyaf Cymru, wedi sefydlu Rhwydwaith y Gyfraith Cymru.

Er bod Cyfreithwyr Llys Cennen yn parhau i gynnig gwasanaethau cyfreithiol amrywiol iawn i’r gymuned mae natur arbenigol iawn rhai agweddau ar y gyfraith, gan gynnwys esgeulustod clinigol a hawliadau ynghylch gofal parhaus y GIG, yn golygu ei bod hi’n amhosibl i bractis stryd fawr gynnig gwasanaethau ar eu cyfer.  Trwy ymuno â Rhwydwaith y Gyfraith Cymru rydym yn sicrhau bod modd i ni gyfeirio cleientiaid neu argymell cwmni cyfreithiol profiadol sydd â chryn arbenigedd mewn agwedd benodol ar y gyfraith a gallwn barhau i gynorthwyo ein cleientiaid ag unrhyw faterion eraill.

4 Comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.