Croeso i wefan Llys Cennen.

Mae’n briodol iawn fod y wefan wedi cael ei lansio ar ddiwrnod cenedlaethol busnesau bach ar 7 Rhagfyr – ni allem fod wedi dewis gwell diwrnod…

Mae sawl carreg filltir bwysig yn rhan o hanes y cwmni. Daeth y tri ohonom yn bartneriaid yn 2004, a dechreuodd y gwaith o foderneiddio cwmni cyfreithiol 75 mlwydd oed – ganed Llys Cennen. Yn 2007 daethom yn gwbl gyfrifol am y cwmni ac yn 2011 agorodd ein swyddfa gangen gyntaf yn Llandeilo. Mae’r cwmni wedi ehangu ymhellach eleni drwy agor cangen newydd yng Nghaerfyrddin. Mae’r wefan newydd arbennig hon yn goron ar y cyfan.

Byddwn yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn darparu dolenni i’r blog hwn. Y nod yw mynd ati’n rhagweithiol i dynnu sylw at faterion a fydd o ddiddordeb i’n cleientiaid a hefyd o fudd iddynt.

Mae cymorth cyfreithiol yn newid yn barhaus ond byddwn yn parhau i ddarparu cymaint â phosibl o wasanaethau cymorth cyfreithiol i’n cleientiaid ar draws Sir Gâr tra bo’r Llywodraeth yn caniatáu hynny. Eto i gyd, un agwedd yn unig ar ein nod i ddarparu cymaint â phosibl o wasanaethau cyfreithiol i’n cleientiaid yw hyn. Mae’n ymddangos fod rhestr ein cymwysterau ar ein papurau pennawd yn tyfu bob blwyddyn, ac mae gennym arbenigedd a phrofiad helaeth ynghylch materion amrywiol iawn. Felly, pa bynnag gyngor sydd ei angen arnoch chi a’ch teulu, dewch atom ni yn gyntaf.

Mae’n gyfnod cyffrous iawn i ni fel partneriaid ifanc cwmni sydd wedi hen ennill ei blwyf. Mae technoleg fodern wedi bod o gymorth mawr i ni ar gyfer ehangu. Yn anad dim, fodd bynnag, yr hyn sy’n rhoi’r pleser mwyaf i ni yw cydweithio â’n cleientiaid. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio â chi a bodloni eich holl anghenion cyfreithiol yn y dyfodol.

5 Comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.