Efallai nad yw’n Wanwyn eto ond daeth holl wyntoedd mis Mawrth a chawodydd mis Ebrill ynghyd ym mis Ionawr a mis Chwefror. Dyma’r amser o’r flwyddyn pan fydd pobl yn dechrau meddwl am symud tŷ.

Ers 2008 mae’r rhan fwyaf o’n gwaith trawsgludo wedi ymwneud â chadwyni byr, prynwyr am y tro cyntaf, buddsoddwyr sy’n prynu eiddo sydd wedi’u hadfeddiannu neu  eiddo sy’n cael eu gwerthu drwy brofiant. Yn ddiweddar, fodd bynnag, mae cadwyni hirach yn digwydd yn fwy aml sy’n awgrymu bod gan bobl eiddo i’w gwerthu yn ogystal ag i’w prynu.

Yn ystod y dirwasgiad yr eiddo rhataf a drutaf oedd yn gwerthu gan fwyaf. Golyga’r cadwyni hirach sydd bellach yn ffurfio bod canol y farchnad bellach ar i fyny.

Felly, os ydych yn gwerthu neu’n prynu, yn ailforgeisi neu’n rhentu ac yn dymuno derbyn dyfynbris cyflym drwy e-bost a fydd yn cynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol am y costau posibl, ewch i’n gwefan. Cliciwch ar yr eicon a llenwch y manylion angenrheidiol. Gwnewch hyn yn ystod oriau gwaith i sicrhau’r ymateb cyflymaf.

Wrth gwrs, os byddai’n well gennych drafod eich sefyllfa â ni, neu os oes gennych ragor o ymholiadau, mae croeso i chi ein ffonio neu ymweld ag un o’n swyddfeydd..

Daff

4 Comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.