Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

Cysylltwch â ni yn Rhydaman

52 Stryd y Coleg.
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 3AG

Ffôn: 01269 592 658
Ffacs: 01269 592 790
E-bost: amm@llyscennen.co.uk

SONY DSC

Caiff Cyfreithwyr Llys Cennen (Llandeilo) eu hawdurdodi a’u rheoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr  – Rhif  59301.

Ble rydym ni

O’r M4/Abertawe/Llanelli

Ewch ar hyd traffordd yr M4 hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan Pont Abraham. Cymerwch y drydedd lôn i’r A483.  Ewch ar hyd yr A483 drwy Ty-croes a Phen-y-banc am tua 5 milltir hyd nes y byddwch yn cyrraedd goleuadau traffig. Ewch yn syth ymlaen drwy’r goleuadau traffig hyd nes y byddwch yn cyrraedd sgwâr Rhydaman. Trowch i’r chwith i Stryd y Coleg a theithiwch am tua 100-150 metr. Mae Llys Cennen ar yr ochr chwith, ar gornel Heol Iscennen.

Os oes angen lle parcio arnoch yn Rhydaman trowch i’r dde olaf cyn cyrraedd Llys Cennen i Stryd Margaret ac yna trowch i’r dde eto i mewn i faes parcio talu ac arddangos mawr. Wrth adael y maes parcio drwy’r arcêd trowch i’r dde ac mae Llys Cennen tua 100-150 metr ar eich ochr chwith, ar gornel Heol Iscennen.

O Gaerfyrddin/Gorllewin Cymru

Ewch ar hyd yr A48 hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan Pont Abraham. Cymerwch y lôn gyntaf i’r A483. Ewch ar hyd yr A483 drwy Ty-croes a Phen-y-banc am tua 5 milltir hyd nes y byddwch yn cyrraedd goleuadau traffig. Ewch yn syth ymlaen drwy’r goleuadau traffig hyd nes y byddwch yn cyrraedd sgwâr Rhydaman. Trowch i’r chwith i Stryd y Coleg a theithiwch am tua 100-150 metr. Mae Llys Cennen ar yr ochr chwith, ar gornel Heol Iscennen.

Os oes angen lle parcio arnoch yn Rhydaman trowch i’r dde olaf cyn cyrraedd Llys Cennen i Stryd Margaret ac yna trowch i’r dde eto i mewn i faes parcio talu ac arddangos mawr. Wrth adael y maes parcio drwy’r arcêd trowch i’r dde ac mae Llys Cennen tua 100-150 metr ar eich ochr chwith, ar gornel Heol Iscennen.

O Lanymddyfri/Llandeilo/y Gogledd

Ewch ar hyd yr A40 tua’r de-orllewin am tua 6 milltir hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan Llangadog. Cymerwch yr ail lôn ac ewch ar hyd yr A40 hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan. Cymerwch y lôn gyntaf i’r A483. Ewch ar hyd yr A483 gan fynd drwy ganol tref Llandeilo hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan Ffairfach. Ewch yn syth yn eich blaen a theithiwch am 7.5 milltir gan fynd drwy bentref Llandybie. Mae Llys Cennen ar yr ochr dde, ar gornel Heol Iscennen, tua 100-150 metr cyn sgwâr tref Rhydaman.

Os oes angen lle parcio arnoch yn Rhydaman cymerwch y tro cyntaf i’r chwith ar ôl pasio Llys Cennen i Stryd Margaret ac yna trowch i’r dde i mewn i faes parcio talu ac arddangos mawr. Wrth adael y maes parcio drwy’r arcêd trowch i’r dde ac mae Llys Cennen tua 100-150 metr ar eich ochr chwith, ar gornel Heol Iscennen.