Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

Cysylltwch â ni yng Nghaerfyrddin

9 Heol y Sgubor
Caerfyrddin
SA31 1DE

Ffôn: 01267 233999
Ffacs: 01267 223053
E-bost: carm@llyscennen.co.uk

Carmarthen

Caiff Cyfreithwyr Llys Cennen (Caerfyrddin) eu hawdurdodi a’u rheoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr – Rhif 598473.

Ble rydym ni

O’r M4/Abertawe/Llanelli

Ewch ar hyd traffordd yr M4 hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan Pont Abraham. Cymerwch yr ail lôn i’r A48. Teithiwch ar hyd yr A48 am tua 4 milltir hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan Cross Hands. Cymerwch y drydedd lôn ac ewch ar hyd yr A48 am tua 9 milltir hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan Pensarn. Cymerwch yr ail lôn i’r A40 ac yn y gylchfan nesaf cymerwch y drydedd lôn i’r A4242. Ewch yn syth ymlaen ac yn y gylchfan nesaf a chymerwch y lôn gyntaf i Lôn Morfa/y B4312.  Ewch yn syth ymlaen a bydd Archfarchnad Tesco ar yr ochr chwith. Yn y gylchfan nesaf cymerwch yr ail lôn i Heol y Gwyddau. Ewch ar hyd yr heol hyd nes y byddwch yn cyrraedd y groesfan ger Canolfan Siopa Santes Catrin. Yn syth ar ôl y groesfan byddwch ar Heol y Sgubor ac mae Llys Cennen ar yr ochr chwith, union gyferbyn â’r gyffordd i Heol Ioan.

Os oes angen lle parcio arnoch yng Nghaerfyrddin trowch i’r dde gyferbyn â Llys Cennen i Stryd Ioan ac yna trowch i’r chwith ar unwaith i mewn i faes parcio talu ac arddangos mawr.

O Orllewin Cymru

Ewch ar hyd yr A40 hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan B&Q. Cymerwch yr ail lôn i’r A4242. Ewch yn syth ymlaen a ger y gylchfan nesaf cymerwch y lôn gyntaf  i Lôn Morfa/y B4312. Ewch yn syth ymlaen a bydd Archfarchnad Tesco ar yr ochr chwith. Yn y gylchfan nesaf cymerwch yr ail lôn i Heol y Gwyddau. Ewch ar hyd yr heol hyd nes y byddwch yn cyrraedd y groesfan ger Canolfan Siopa Santes Catrin. Yn syth ar ôl y groesfan byddwch ar Heol y Sgubor ac mae Llys Cennen ar yr ochr chwith, union gyferbyn â’r gyffordd i Heol Ioan.

Os oes angen lle parcio arnoch yng Nghaerfyrddin trowch i’r dde gyferbyn â Llys Cennen i Stryd Ioan ac yna trowch i’r chwith ar unwaith i mewn i faes parcio talu ac arddangos mawr.

O Lanymddyfri/Llandeilo

Ewch ar hyd yr A40 hyd nes y byddwch yn cyrraedd y gylchfan ger Amgueddfa Caerfyrddin. Cymerwch y lôn gyntaf i Stryd Fawr Abergwili. Ewch drwy Abergwili hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan Tanerdy. Cymerwch y lôn gyntaf ac ewch ar hyd yr A484. Yn y gylchfan cymerwch yr ail lôn, gan fynd ar hyd Lôn yr Hen Dderwen ac yna Waun Dew. Ewch ymlaen i Deras Francis ac yn y gylchfan cymerwch yr ail lôn i Heol y Sgubor.  Mae Llys Cennen ar yr ochr dde, union gyferbyn â’r gyffordd i Heol Ioan.

Os oes angen lle parcio arnoch yng Nghaerfyrddin trowch i’r chwith gyferbyn â Llys Cennen i Stryd Ioan ac yna trowch i’r chwith ar unwaith i mewn i faes parcio talu ac arddangos mawr.

O Aberteifi / Castell Newydd Emlyn

Ewch ar hyd yr A484 hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan Tanerdy. Cymerwch yr ail lôn ac ewch ar hyd yr A484 unwaith eto. Yn y gylchfan cymerwch yr ail lôn, gan fynd ar hyd Lôn yr Hen Dderwen ac yna Waun Dew. Ewch ymlaen i Deras Francis ac yn y gylchfan cymerwch yr ail lôn i Heol y Sgubor.  Mae Llys Cennen ar yr ochr dde, union gyferbyn â’r gyffordd i Heol Ioan.

Os oes angen lle parcio arnoch yng Nghaerfyrddin trowch i’r chwith gyferbyn â Llys Cennen i Stryd Ioan ac yna trowch i’r chwith ar unwaith i mewn i faes parcio talu ac arddangos mawr.