Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

Cysylltwch â ni yn Llandeilo

56 Stryd Rhosmaen,
Llandeilo
Sir Gaerfyrddin SA19 6HA

Ffôn: 01558 822 222
Ffacs: 01558 823 783
E-bost: llan@llyscennen.co.uk

Llandeilo

Caiff Cyfreithwyr Llys Cennen (Llandeilo) eu hawdurdodi a’u rheoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr  – Rhif 564623

Ble rydym ni

O’r M4/Abertawe/Llanelli

Ewch ar hyd traffordd yr M4 hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan Pont Abraham. Cymerwch yr ail dro i’r A48. Ewch ar hyd yr A48 am tua 4 milltir hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan Cross Hands. Cymerwch y bedwaredd lôn i’r A476. Ewch ar hyd yr A476 am tua 8 milltir hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan Ffairfach. Cymerwch y lôn gyntaf i’r A483. Ewch ar hyd yr A483 hyd nes y byddwch yn cyrraedd canol tref Llandeilo. Lleolir Llys Cennen yn hen adeilad Swyddfa’r Post.

Os oes angen lle parcio arnoch yn Llandeilo ewch ar hyd yr A483 hyd nes y byddwch yn cyrraedd sgwâr Llandeilo. Trowch i’r dde i Heol Cilgant (bydd Archfarchnad CK’s ar yr ochr chwith). Trowch i’r dde i mewn i faes parcio talu ac arddangos mawr. Mae Llys Cennen union gyferbyn â’r porth bwaog wrth i chi gerdded allan o’r maes parcio, yn hen adeilad Swyddfa’r Post.

O Gaerfyrddin/Gorllewin Cymru

Ewch ar hyd yr A40 tua’r dwyrain o ardal Caerfyrddin am tua 13 milltir hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan. Cymerwch yr ail lôn i’r A483. Dilynwch yr A483 hyd nes y byddwch yn cyrraedd canol tref Llandeilo. Cymerwch y lôn gyntaf i’r A483. Ewch ar hyd yr A483 hyd nes y byddwch yn cyrraedd canol tref Llandeilo. Lleolir Llys Cennen yn hen adeilad Swyddfa’r Post.

Os oes angen lle parcio arnoch yn Llandeilo ewch ar hyd yr A483 hyd nes y byddwch yn cyrraedd sgwâr Llandeilo. Trowch i’r dde i Heol Cilgant (bydd Archfarchnad CK’s ar yr ochr chwith). Trowch i’r dde i mewn i faes parcio talu ac arddangos mawr. Mae Llys Cennen union gyferbyn â’r porth bwaog wrth i chi gerdded allan o’r maes parcio, yn hen adeilad Swyddfa’r Post.

O Lanymddyfri/Y Gogledd

Ewch ar hyd yr A40 tua’r de-orllewin am tua 6 milltir hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan Llangadog. Cymerwch yr ail lôn ac ewch ar hyd yr A40 hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan. Cymerwch y lôn gyntaf i’r A483. Ewch ar hyd yr A483 hyd nes y byddwch yn cyrraedd canol tref Llandeilo. Cymerwch y lôn gyntaf i’r A483. Ewch ar hyd yr A483 hyd nes y byddwch yn cyrraedd canol tref Llandeilo. Lleolir Llys Cennen yn hen adeilad Swyddfa’r Post.

Os oes angen lle parcio arnoch yn Llandeilo ewch ar hyd yr A483 hyd nes y byddwch yn cyrraedd sgwâr Llandeilo. Trowch i’r dde i Heol Cilgant (bydd Archfarchnad CK’s ar yr ochr chwith). Trowch i’r dde i mewn i faes parcio talu ac arddangos mawr. Mae Llys Cennen union gyferbyn â’r porth bwaog wrth i chi gerdded allan o’r maes parcio, yn hen adeilad Swyddfa’r Post.

O Rydaman/Glanaman

Ewch ar hyd yr A483 tua’r gogledd-orllewin am tua 7 milltir hyd nes y byddwch yn cyrraedd cylchfan Ffairfach. Cymerwch y lôn gyntaf i’r A483. Ewch ar hyd yr A483 hyd nes y byddwch yn cyrraedd canol tref Llandeilo. Lleolir Llys Cennen yn hen adeilad Swyddfa’r Post.

Os oes angen lle parcio arnoch yn Llandeilo ewch ar hyd yr A483 hyd nes y byddwch yn cyrraedd sgwâr Llandeilo. Trowch i’r dde i Heol Cilgant (bydd Archfarchnad CK’s ar yr ochr chwith). Trowch i’r dde i mewn i faes parcio talu ac arddangos mawr. Mae Llys Cennen union gyferbyn â’r porth bwaog wrth i chi gerdded allan o’r maes parcio, yn hen adeilad Swyddfa’r Post.